3 неща, за които природата ви казва ,,Благодаря‘‘

3 неща за които природата ви казва благодаря

Зелени поляни, гъсти гори, сини небеса – всичко това ни заобикаля и всичко това е дар за нас, който доста често приемаме за даденост. Всяко едно дръвче, което подминаваме в парка всъщност е една от причините да сме живи – то дава кислорода, който дишаме, пък и радва окото.

Кога за последно казахме „Благодаря“ на природата?

Колко от нас обаче истински се запитват как постъпваме спрямо всяко едно живо същество, въздухът и земята, които ни заобикалят. Образите, които виждаме в ежедневието си, са там само защото природата, чрез своите неведоми начини, е решила да ги постави сред нас.

Гея. Цибела. Диана. Множество имена, които можем да свържем с природата – имена на богини, които са всичко за техните народи. Днес схващаме образите на божествата като начин на древните ни да си обяснят явленията, които нямат обяснение. Това би могло да бъде сред причините днес нашата майка земя за жалост да е поставена на заден план от много от своите деца.

От друга страна стоят тези, които полагат неимоверни усилия да върнат силите ѝ там, откъдето са дошли. Това сме хората, които виждат черната перспектива на липсата на живот на земята, по която стъпваме. Ето защо, с помощта на технологичното и интелектуално развитие с времето, всеки ден поставяме нови начала за следващите поколения.

Опитахме се откроим три основни групи, в които да систематизираме усилията ни за опазване на околната среда:

  • Рециклиране
  • Използване на възобновяема енергия
  • Алтернативен транспорт

„Защо трябва да се грижа за природата“ е сред въпросите, които е редно редовно да се запитваме. И нека това да не е породено от желанието ни да бъдем модерни („екология завинаги“), а защото наистина ни е грижа какви мерки за опазване на околната среда можем да предприемем.

Рециклиране

Концепцията на рециклирането е сравнително проста – превръщаме нещо старо в нещо ново. Основната бариера към предприемането на стъпката към опазване на околната среда по този начин е разбирането на това как се случват нещата.

Най-лесно е да направим бързо проучване на методите и средствата, които са нужни, за да подходим с любов и грижа за природата. Най-добре е да се консултираме и с подходящи специалисти на местно ниво, които да ни дадат най-добри наставления как да опазим околната среда чиста.

Рециклирането има няколко основни предимства, които, както дългосрочно, така и в близкото бъдеще, могат да се окажат критични за живота ни на земята.

Нека още утре започнем да рециклираме:

  • хартия и дървен материал, за да опазим красивите ни гори. Природата не би се обидила и ако засадим по едно дърво.
  • пластмаса, защото знаем колко бавно се разгражда тя.
  • метали, което би могло да сведе до минимум скъпата и разрушителна дейност по изкопаването на нови мини в земята.
  • стъкло, което ще помогне на сравнително скромните ресурси от чист пясък, да не се изчерпват с досегашните бързи темпове.

Пристъпвайки към стъпката рециклиране, ние всъщност свеждаме вероятността за масова сеч на горите днес, както и потенциалното изтребление на екосистемите в тях.

Освен това екстракцията на суров материал за производството на чисто нови стоки ще спре да се счита за толкова необходима, имайки предвид наличието на вече произведени ресурси.

От друга страна, за създаването на продукти от рециклирани материали се изисква изразходване на далеч по-малко количество енергия. Логично това води и до намаляване на изменящите климата въглеродни емисии, които са сред най-страшните замърсители на околната среда.

Използване на природни източници на енергия

Възобновяемата енергия има силата да промени коренно нашия живот. Независимо дали става въпрос за слънчева енергия или друг вид природен източник като вятър, водна енергия или биомаса, нейното използване доказано оказва положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Както и при рециклирането, важно е да познаваме основите на възобновяемата енергия. Тя се генерира от природни източници, като основното при нея е, че реално няма как се изчерпа напълно.

Ползите от нейната консумацията са сходни с гореизброените.

В борбата със замърсяването на околната среда, като не говорим само за пластмасови шишета и сламки, тя допринася с нулеви въглеродни емисии и полюция на въздуха.

Ползата от използване на природните източници на енергия доказано помага на човешкото здраве, както вече стана ясно. Колкото повече тя се въвежда масово в практиката, толкова по-малко ще наблюдаваме кашлица, възпаление на дихателните пътища, което пък може да доведе и до по-сериозни последици за дихателната ни система.

Освен всичко друго, тя допринася и за по-ниския разход на вода, която се използва при генерирането на енергия при обикновените източници (затопля се, за да се създаде пара, която да върти турбините в големите електроцентрали).

Алтернативен транспорт

Последно, но не на последно място и без претенции за изчерпателност, алтернативният транспорт е най-лесният начин да спомогнем за дългия живот на нашата планета.

Съвсем естествено е той да е важна част от нашето ежедневие по обясними причини. Имайки предвид честотата и нуждата от придвижването ни от тук до там, не е лоша идея да помислим за това как да опазим околната среда от замърсяване и чрез него.

Оказва се, това съвсем не е толкова трудно. Ползването на достъпния за всички градски транспорт или споделянето на един автомобил са лесно приложимо решение за градовете с голяма натовареност.

В случай, че по-голямата част от нас решат да процедират така, количеството на изгорелите газове логично ще спадне, като освен това ще отстраним и още един товар за нашия организъм – шумът.

Алтернативи за транспорт са и така нашумелите електрически тротинетки, велосипедите и ходенето пеша. Наистина отнемат повече време и/или усилия, но важен е крайният резултат. Не само ще сме доволни от добрината, която сме направили на природата, но и ще сме една идея по-здрави.

Много лесно в даден момент от съществуването на човечеството нашите наследници ще успеят да усетят положителните ефекти от нашите усилия.

Ще сме лъжци, ако кажем, че задачата не е трудоемка и резултатите са налице.

Освен това неизвестността от факта, че не знаем получава ли се или не също има своето демотивиращо действие, но в крайна сметка какво ни пречи да изхвърлим стъклената си бутилка в контейнера за стъкло или да опитаме да проходим с километър повече днес за едно по-добро утре.

И за да обобщим: усещаме ли разлика в отношението на природата спрямо нас през последните години? Трудно е да се каже, НО определено можем да бъдем сигурни, че тя е благодарна за нещата, които правим за нея всеки ден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *